Nordic Brain Network

Facilitating research collaboration and
utilization of infrastructures in Nordic countries.

Who We Are

Nordic Brain Network (NBN) is a research team and collaborative forum led by Professor Miia Kivipelto, M.D., Ph.D. The NBN has increased the resources available to the field of Alzheimer’s disease research and promoted collaboration among Nordic countries, with its members primarily working in Sweden and Finland.

Our Research

The NBN also collaborates with numerous international researchers from various regions in the world. Members of NBN have identified several modifiable and treatable risk factors for dementia and Alzheimer’s disease, including interactions between genetic and environmental factors.

Miia Kivipelto tilldelas årets Waijlit och Eric Forsgrens pris till framstående Alzheimerforskare

By | Uncategorized | No Comments
Miia Kivipelto

Den 17 oktober mottar professor Kivipelto priset för sin forskning inom minnessjukdomar och förebyggande åtgärder. Ceremonin hålls vid Umeå universitets årshögtid, där även Kung Carl XVI Gustaf närvarar.

– Jag är mycket glad över priset och att den förebyggande forskningen inom demens uppmärksammas. Forskningen kommer att ha avgörande effekter för de utmaningar vi står inför, både som individer och samhälle, kopplat till ökande ålder i befolkningen och förekomsten av minnessjukdomar, säger Miia Kivipelto, verksam vid Karolinska Institutets (KI) institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Hennes forskning fokuserar på förebyggande åtgärder, tidig diagnostik och behandling av kognitiv svikt, demens och Alzheimers sjukdom (AD). Genom epidemiologiska studier har Kivipelto identifierat olika riskfaktorer för demens och AD. Hon leder också FINGER-studien, den första interventionsstudien i världen som visar att det går att förebygga minnesstörningar. Detta genom aktiv rådgivning om kost, fysisk träning, kognitiv träning och kontroll av vaskulära riskfaktorer så som högt blodtryck och blodfetter.

I dagsläget finns inte något botemedel mot demenssjukdomar, och de förebyggande insatserna blir därför extra viktiga. Kivipelto ser ljust på framtiden för forskning om minnessjukdomar.

– För 15 år sedan handlade det mest om bakomliggande sjukdomsfaktorer som ålder och gener. Nu, i och med möjligheten att förebygga, är bilden mycket mer optimistisk. Men vi måste även ta fram bättre läkemedel, säger hon.

Miia Kivipelto har alltid många järn i elden. Närmast är siktet bland annat inställt på fortsatta analyser av material och metoder som har samlats in respektive använts i FINGER-studien, och en intervention nästa år i projektet MIND-AD.